Skip to main content

Even Voorstellen: Irma Arts, Postdoc Werkpakket 1

Even Voorstellen: Irma Arts, Postdoc Werkpakket 1

Ik ben sinds maart postdoc (junior onderzoeker) voor het WildlifeNL project en zal me vooral richten op dit eerste werkpakket. Ik heb een bachelor diploma in biologie en een master opleiding in de sociale wetenschap, en heb in het verleden als onderzoeker voor Staatsbosbeheer naar mens-dier interacties gekeken. Daarnaast heb ik in het onderwijs projecten over duurzame ontwikkeling ondersteund en als docent biologie op een middelbare school gewerkt.

In 2017 ben ik vertrokken naar Schotland om daar mijn doctoraal onderzoek te doen. In dit onderzoek keek ik naar het gebruik van smartphones en sociale media door mensen die de natuur in trekken, en welke invloed het had op hun ervaringen in en beleving van de natuur. Ik heb het onderzoek 1,5 jaar geleden afgerond en heb daarna gewerkt als onderzoeker voor de Schotse overheid. Het WildlifeNL project sprak me gelijk aan omdat het transdisciplinair werkt, een manier van onderzoek die belangrijk is om tot passende oplossingen te komen voor complexe vraagstukken. Het leek me dan ook een uitstekend moment om terug te keren naar Nederland.

Het project

WildlifeNL is een groot project. Gedurende acht jaar gaan we met ruim 30 mensen en 18 organisaties aan de slag om nieuwe vormen van wildbeheer te ontwikkelen, waarbij we de nadruk leggen op mens-dier interacties. Het onderzoeksproject heeft daarvoor het werk in verschillende werkpakketen onderverdeeld. In het eerste jaar gaan werkpakketten 1 en 2 van start. Tijdens de kick-off meeting van het project (30 -31 maart) is een eerste overzicht van deze werkpakketen besproken met de aanwezige consortium leden. Dit blog zal een korte introductie geven van werkpakket 1: wildbeheer in Nederland

Transdisciplinair onderzoek

Werkpakket 1 richt zich op het initiëren van de samenwerking tussen alle partners. WildlifeNL is een transdisciplinair onderzoeksproject. Dit betekent dat wetenschappelijke en maatschappelijke partners gezamenlijk het onderzoek opzetten en uitvoeren. Kennis wordt uitgewisseld, opgedaan en in de praktijk toegepast. Diversiteit is belangrijk binnen transdisciplinair onderzoek, om tot kennisuitwisseling en innovatie te komen, en tot oplossingen die daadwerkelijk werken in de praktijk. WildlifeNL bestaat daarom uit een consortium van maatschappelijke partners en wetenschappers met verschillende achtergronden. Deze verschillende achtergronden kunnen echter ook tot spanningen leiden, aangezien er verschillende ideeën, verwachtingen, visies en wereldbeelden samenkomen. In een transdisciplinair onderzoek is het daarom belangrijk om de tijd te nemen om als partners elkaar te leren kennen, verwachtingen uit te spreken en een open, transparante en veilige omgeving te creëren waar iedereen gehoord wordt.

Tijdens de kick-off meeting zijn de eerste verwachtingen uitgesproken, en bleek er veel energie te zijn om aan het project te beginnen. We zagen echter ook uitdagingen, zoals het ervoor zorgen dat er praktisch
uitvoerbare resultaten zullen zijn, dat alle verschillende perspectieven en belangen gehoord worden en aan bod komen, en dat er naar elkaar geluisterd zal worden. Door middel van dialoog training, workshops, individuele gesprekken en reflectie momenten zetten we de samenwerking verder in gang en zorgen we ervoor dat alle partners zich prettig voelen bij de uitvoering van het project.

Het in kaart brengen van het wildbeheer in Nederland

Naast het zorgen voor een goede samenwerking, zal werkpakket 1 zich ook richten op het in kaart brengen van het huidige wildbeheer systeem in Nederland en mogelijkheden voor verandering identificeren. Het Nederlandse wildbeheer is een complex systeem dat verschillende lagen bevat, van de dieren waarmee we interacties aangaan, tot de communicatie tussen stakeholders, de regelgeving en instituties die het systeem managen en de visies en wereldbeelden die er ten grond slag aan liggen. Al deze punten zullen webespreken en op een rij zetten. Vervolgens zullen we proberen te begrijpen hoe alle verschillende elementen invloed op elkaar uitoefenen.

Om dit in kaart te brengen zullen we behalve van alle consortiumleden ook input vragen van een grotere groep organisaties en mensen met (praktische) kennis over het Nederlandse wildbeheer. Het consortium zal zich vervolgens buigen over de vraag waar in het systeem mogelijkheden voor verandering liggen als het gaat om het bestuderen, begrijpen en veranderen van interacties tussen mens en dier. We gaan ook leren van het buitenland, om te kijken welke alternatieve manieren van beheer in andere landen gebruikt worden, en of deze mogelijkheden bieden voor Nederland.

Samen aan de slag

Werkpakket 1 wordt uitgevoerd door alle consortiumleden samen. Zoals hierboven gezegd is het enorm belangrijk dat een goede samenwerking wordt opgezet. De vragen die in de andere werkpakketten zullen
worden onderzocht zullen door alle consortiumleden samen worden opgesteld. Om dit te begeleiden en de mogelijkheden voor het verdere onderzoek in kaart te brengen ben ik aangesteld als postdoc (junior onderzoeker) voor de eerste 3 jaar van het project. Ik zal in die 3 jaar meerdere workshops organiseren en
literatuur onderzoek doen voor het consortium. Ik zal ook met alle consortiumleden gesprekken voeren over hun kijk op het mens-dier interacties, maar ook andere stakeholders vragen naar hun inzichten over het Nederlandse wildbeheer. Al deze activiteiten komen samen in de uitkomst van dit werkpakket:
een overzicht van mogelijkheden voor veranderingen in het Nederlandse wildbeheer, die de rest van het project zal informeren.

Tot slot zal ik er samen met het kernteam ook op letten dat de veilige, open gespreksomgeving gewaarborgd blijft, en monitoren hoe het project en de samenwerking verloopt. Het is een project met ontzettend veel ambitie, en een groot aantal betrokken en enthousiaste mensen. Ik heb dan ook ontzettend veel zin om werkpakket 1 in gang te zetten.

In het volgende blog zal master student Wiggy Felstead zich voorstellen en over haar werk vertellen.

Lees meer blogs