Skip to main content

Werkpaketten

WP 1: Wildbeheer in Nederland

In WP1 zullen het consortium en externe stakeholders (1) de wetenschappelijke kennis en expertise combineren om het Nederlandse faunabeheersysteem te conceptualiseren vanuit een leverage points perspectief, (2) leren van alternatieve wildmanagementsystemen en (3) de door elk lid van het consortium en elke stakeholder gewenste veranderingen in kaart brengen..

WP lead: Core Management Team


WP 2: Het koppelen van Big Data aan slimme instrumenten voor innovatief wildbeheer

In WP2 ontwikkelen we (1) een data management platform waar consortiumleden de inkomende BigData afkomstig van de diersensoren en menselijke activiteitstrackers kunnen benaderen en verwerken, en (2) ontwikkelen we twee mobiele applicaties (WildGids en WildRadar) die verbinding maken met het data management platform en de inkomende data gebruiken om gedragsinteracties tussen mens en wild te monitoren en te beïnvloeden.

WP lead: Gerard Schouten


WP 3: Ethische en filosofische aspecten van interacties tussen mensen en wilde dieren

In WP3 zullen we (1) ethische en filosofische opvattingen onderzoeken onder verschillende modellen van coëxistentie tussen mens en wild, (2) een ethisch en conceptueel non-dualistisch kader ontwikkelen dat kan helpen de weg te vinden tussen enerzijds de noodzaak om wilde dieren te beheren om vitale menselijke belangen te beschermen, en anderzijds de bereidheid om de intrinsieke waarde van wilde dieren te erkennen en het verlangen om wild te ervaren. Doel daarbij is om de ethische dialoog over de relaties tussen mens en wild te ondersteunen, en (3) een niet-dualistisch, niet-antropocentrisch narratief te ontwikkelen voor een nieuwe benadering van het beheer van wilde dieren.

WP lead: Martin Drenthen


WP 4: Collaboratief en adaptief bestuur van gedragsinteracties tussen mensen en wilde dieren

In WP4 onderzoeken we (1) het bestaande bestuurlijke systeem rond wildbeheer, om uitdagingen, institutionele mogelijkheden en barrières voor samenwerking en adaptieve benaderingen te identificeren, (2) ontwikkelen we samen nieuwe bestuurlijke regelingen voor samenwerking en adaptief beheer van het gedrag van wilde dieren en planten en (3) evalueren we de prestaties ervan om te leren en mogelijke opschaling te ondersteunen.

WP lead: Hens Runhaar


WP 5: Inzicht in en beïnvloeding van het gedrag van mens en wilde dieren door middel van smart technologies

In WP5 zullen we (1) de nieuwe technologieën, die ontwikkeld werden in WP2, toepassen om ons begrip van de gedragsinteracties tussen verschillende menselijke belanghebbenden en verschillende wilde diersoorten te verbeteren. Daarnaast zullen we (2) beoordelen hoe omgevingsfactoren, zoals het weer en landschapsvariabelen, deze dynamische gedragsinteracties beïnvloeden, en (3) testen we hoe deze nieuwe technologieën kunnen functioneren als niet-dodelijke instrumenten om conflicten tussen mens en dier te verminderen door het gedrag van mens en dier te veranderen.

WP lead: Joris Cromsigt


WP 6: Menselijke dimensies van interacties tussen mens en wilde dieren

In WP6 onderzoeken we (1) de individuele relaties tussen mensen en wilde dieren en de drijfveren van menselijke (in)tolerantie tegenover wilde dieren om zo mogelijkheden en uitdagingen te bepalen voor het beheer van interacties tussen mensen en wilde dieren. Daarnaast bepalen we (2) de voorwaarden voor productieve dialogen en onderhandelingsprocessen in gesprekken tussen verschillende belanghebbenden over de relaties tussen mensen en wilde dieren en het beheer van wilde dieren.

WP lead: Ine Dorresteijn & Noelle Aarts


WP 7: Transformatie van het Nederlandse wildbeheer

In WP7 zullen we (1) samen verandertrajecten uitwerken om over te schakelen op adaptief beheer van het gedrag van mensen en wilde dieren in Nederland. Ook zullen we (2) een multistakeholder serious game ontwikkelen om de samenwerking tussen belanghebbenden bij het beheer van het gedrag van mensen en wilde dieren te vergemakkelijken. Bovendien zullen we (3) aanbevelingen doen om de in WildlifeNL geleerde lessen op te schalen door de bevindingen van WP3-6 te samen te brengen, de belangrijkste aangrijpingspunten voor adaptief beheer van het gedrag van mensen en wilde dieren te identificeren en de projectresultaten te evalueren.

WP lead: Ine Dorresteijn & Gerard Schouten


WP 8: Kennisbenutting

In WP8 organiseren we (1) de co-creatie workshops en reflectiereeksen, (2) communiceren we de resultaten naar professionals, beleidsmakers, stakeholdergroepen en het grote publiek, (3) ondersteunen we de lancering van het citizen science project, WildRadar, WildGids en de serious game, en (4) ontwikkelen we de interuniversitaire cursus voor permanente educatie.

WP lead: Martin Drenthen & Sonja Meijer


Foto header: Karsten Reiniers, ARK Rewilding. Visuals: studio ds