Skip to main content

Onze Living Labs

Veel van de vragen van WildlifeNL zijn relevant in heel Nederland, maar het project zal de gezamenlijk ontwikkelde nieuwe interventies testen en evalueren in twee zogenaamde 'living labs' of proeftuinen: het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in Noord-Holland en het Grenspark Kempen~Broek aan de Nederlands-Belgische grens in Limburg. Beide zijn uitstekende proeftuinen omdat ze beide te maken hebben met allerlei, positieve en negatieve, interacties tussen mens en dier. Daarnaast is de wildstand in beide regio’s divers en bezig met een comeback (bijv. Europese bizon, damherten en edelherten, wilde zwijnen). Bovendien is er een interessant contrast tussen de twee gebieden: Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt in een meer stedelijke omgeving met intensief recreatief gebruik, terwijl Grenspark Kempen~Broek in een meer landelijke omgeving ligt met landbouw en recreatie.

NP Zuid-Kennemerland

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een uitgestrekt duingebied in Noord-Holland, aan de zuidkant van het Noordzeekanaal. Het is een van de grootste nationale parken van Nederland, en ook een van de meest druk bezochte. Het gebied heeft een bijzonder hoog aantal recreanten van allerlei types. Het is een gebied met veel reliëf en landschappelijke diversiteit, onder andere open duinen, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plassen, goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbossen. In het gebied leven verschillende soorten wilde dieren, waaronder damherten. Bovendien vindt in het gebied begrazing plaats door vrijlevende Schotse hooglanders en Koniks. In het Kraansvlak, een afgesloten gebiedje binnen het Nationaal Park, leeft daarnaast sinds 2007 een groep wisenten.

Foto:  Ruud Maaskant, PWN


Grenspark Kempen~Broek

Het GrensPark Kempen~Broek ligt op de grens van België en Nederland, tussen Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en Noord-Brabant. Kempen-Broek bevat een diversiteit aan landschappen met beken en moerassen, akkers en graslanden, bos en hei. Het gebied wordt ook gekenmerkt door een diverse scala aan landgebruik, van diverse vormen van landbouw tot natuurbescherming. Het gebied is gekend om zijn enorme rijkdom aan planten, vogels en dieren, waaronder hoefdieren zoals het wilde zwijn en het edelhert. Op diverse plekken in Kempen~Broek lopen grote grazers zoals Exmoor Pony’s, Konikpaarden, Galloways en TaurOssen.

Foto:  Rob Brinkhof, ARK rewilding


Foto  header:  Loeckx Lander, RLKM