Skip to main content

Workshop Work Package 1, 8th June 2023

Workshop Work Package 1, 8th June 2023

De locatie voor de workshop is het voormalig pompstation van consortium partner PWN, gelegen bij National Park Kennemerduinen in Overveen.  Post doc Irma Arts heeft een full-day workshop georganiseerd voor Werkpakket 1. Voor meer inhoudelijke  informatie over haar onderzoek verwijzen we naar haar blog.

De groep deelnemers aan deze dag had grotendeels dezelfde samenstelling als die van de dialoogtraining op de dag ervoor. Dat werkte prettig want de richtlijnen voor het voeren van een dialoog hadden wij daardoor vers in ons geheugen. Ter inspiratie hingen deze uitgeschreven op een flip over blad aan de muur.

Na een hartelijk ontvangst met koffie, thee nam Ine Dorresteijn, van het kernteam, het woord en heette iedereen welkom. Er werd aan aantal actuele ontwikkelingen doorgenomen zoals het Webinar dat onlangs is geweest en er werd een aantal organisaties besproken dat interesse heeft om toe te treden tot het consortium.

Vervolgens nam Irma Arts de presentatie over en gaf, na een introductie en uitleg,  de deelnemers een opdracht om gezamenlijk uit te werken. In groepjes van drie, aangevuld met een facilitator van het kernteam, werden antwoorden gezocht op de vraag hoe we het samenleven tussen mens en dier zien in de toekomst. De uitkomsten werden gepresenteerd aan de groep. 

Rond het middaguur was er een lunchpauze.

Na de lunch volgde een nieuwe opdracht, namelijk het maken van een mindmap rondom de onderwerpen: Wilde dieren, wildbeheer en co-existentie. De uitkomsten ondersteunen de basis voor de onderzoeksagenda die geformuleerd wordt in WP 1.

De dag werd afgesloten en al snel verspreidde de deelnemers zich weer richting trein op weg naar huis.

We kijken terug op een succesvolle eerste workshop dag waarin we een stap verder zijn gekomen met het richting geven aan het project, en het in kaart brengen van het wildbeheer in Nederland.

Het volgend blog zal een verslag zijn van de workshop van Werkpakket 2.

Dit blog is geschreven door Sonja Meijer, communicatie manager WildlifeNL.

Lees meer blogs