Skip to main content

Even Voorstellen: Leanda Vedder, Master student

Even Voorstellen: Leanda Vedder, Master student

Mijn naam is Leanda Vedder en ik volg de Joint International Master in Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht. Ik kom oorspronkelijk uit Oostenrijk en heb een bachelor in milieusysteemwetenschappen aan de Universiteit van Graz, met een specialisatie in economie. Ik ben 24 jaar oud en een natuurliefhebber die graag tijd buiten doorbrengt. Bij het zoeken naar een onderwerp voor mijn masterscriptie was het duidelijk dat ik een onderwerp wilde vinden waar ik gepassioneerd over ben en waarbij ik tijd in de natuur kan doorbrengen terwijl ik veldwerk doe. Tegelijkertijd ben ik geïnteresseerd in het verband tussen milieuveranderingen en menselijke activiteiten. Dat is de reden waarom ik in mijn masterscriptie als onderdeel van het onderzoeksproject WildlifeNL onderzoek doe naar de percepties van recreanten op hun gedrag in mens-wild interactie.

Mijn afstudeeronderzoek

Mijn masterscriptie gaat over het gedrag van verschillende recreanten bij mens-wild interacties met semi-wilde paarden en runderen. Hiervoor gebruik ik een mental model tool genaamd M-Tool, waarmee deelnemers mindmaps maken van de belangrijkste factoren die menselijk gedrag kunnen beïnvloeden. Voor hun mindmaps konden de deelnemers kiezen uit 16 verschillende concepten die menselijk gedrag sturen en die zijn afgeleid uit eerdere interviews met deskundigen uit wildbeheer, onderzoek en gemeenten. De mentale modellen kunnen worden bijeengebracht rond verschillende recreatieactiviteiten zoals sporten, wandelen, tijd doorbrengen in de natuur en tijd doorbrengen met huisdieren. Het voordeel van mentale modellen is, dat het niet alleen mogelijk is te visualiseren welke factoren belangrijk zijn voor mensen, maar ook hoe ze op elkaar inwerken. Zo kan ik de mentale modellen van verschillende recreanten beoordelen en de oorzakelijke relaties tussen verschillende percepties analyseren. De resultaten zullen helpen om de redenen van recreanten voor hun gedrag te begrijpen en de basis te leggen voor aanbevelingen voor toekomstige wildbeheermaatregelen.

Veldwerk

Ik heb mijn dataverzameling in beide proeftuinen in Zuid-Kennemerland en Kempen~Broek inmiddels afgerond. Tijdens deze intensieve periode in maart en april had ik het geluk te verblijven in veldhuizen van PWN en Natuurmonumenten, waar ik omringd werd door de geweldige natuurgebieden. Ik bracht de dagen buiten door met het verkennen van deze prachtige gebieden om de beste plekken te vinden voor het werven van deelnemers. Ik maakte van alles mee, van sneeuwval tot zonnige lentedagen en mocht genieten van de verschillende karakteristieke landschappen van beide locaties. Veel deelnemers toonden grote belangstelling voor deze studie en wilden hun ervaringen met wilde dieren graag met mij delen, of ze wezen mij op plaatsen waar zij de dieren eerder hadden ontmoet om daar meer antwoorden te verzamelen. De vele boeiende gesprekken en verschillende standpunten stimuleerden mij elke dag om nieuwe deelnemers te benaderen.

Soms bleek het voor de deelnemers een uitdaging om te wennen aan de manier waarop de M-Tool werkte, maar ik ben blij dat de deelnemers gemotiveerd waren en de tijd namen om uit te zoeken hoe ze hun mentale modellen konden maken. Veel deelnemers meldden dat ze de dieren nog maar net hadden ontmoet toen ze aan dit onderzoek deelnamen. Ook ik had het geluk de grote grazers zoals de konikpaarden, de Schotse hooglandrunderen en de taurosrunderen vaak tegen te komen. Momenteel werk ik aan de analyse van de gegevens en ik ben benieuwd naar de voorlopige resultaten. Ik ben enthousiast om deel uit te maken van dit onderzoeksproject dat een doorbraak wil bereiken in de manier waarop mensen en wilde dieren Nederland delen en ik hoop bij te dragen aan het begrip van interacties tussen recreanten en wilde dieren benaderen.

Het volgend blog zal een verslag zijn van de dialoogtraining voor het consortium.

Lees meer blogs