Skip to main content

Even voorstellen: Het Kernteam

Even voorstellen: Het Kernteam

Graag stellen we een paar vragen aan Ine Dorresteijn (Universiteit Utrecht), Joris Cromsigt (Swedish University of Agricultural Sciences), Martin Drenthen (Radboud Universiteit) and Gerard Schouten (Fontys Hogeschool).

Hoe is het WildlifeNL project tot stand gekomen?

Joris: De kern van het idee kwam tijdens een workshop in Polen dat tot een paper leidde over de noodzaak van meer aandacht voor gedrag in wildbeheer. Daarna, tijdens informele gesprekken in het veld of rond de koffietafel, met verschillende beheerders, en later een serie van meer formele workshops met een aantal organisaties. Vervolgens een lange periode van bloed, zweet en tranen tijdens de aanvraagfase van het onderzoek.

Ine: Ik kwam in 2018 bij Copernicus werken en ontmoette daar Joris. Joris was al een tijdje bezig aan dit onderwerp met verschillende stakeholders. Onze expertises zijn complementair en al snel kwamen daar leuke ideeën uit om het thema breder aan te pakken. Martin en Gerard sloten zich aan om ook de ethische en technologische dimensies erin te brengen, en met een divers consortium van maatschappelijke partners zijn we begonnen aan de NWA-aanvraag. Zoals Joris zegt, het was een lange periode van bloed, zweet en tranen tijdens de aanvraagfase, maar ook één waarbij veel energie vrijkwam door het enthousiasme van de verschillende partners en de verschillende perspectieven op mens-dier interacties die naar boven kwamen tijdens de brainstorm sessies.

Martin: Ik werd eind 2020 benaderd of ik wilde aansluiten bij dit project, en mee wilde werken bij het schrijven van een preproposal. Nadat ons voorstel in de eerste ronde een goede beoordeling kreeg, volgde een jaar hard werken om van een mooi idee een kansrijke aanvraag te maken. Naarmate we onze ideeën verder uitwerkten werd het enthousiasme steeds groter, dat gold ook voor de groep partners die bij het project betrokken wilden zijn

Hoe kennen jullie elkaar?

Gerard: Ik heb Ine ontmoet tijdens de eerste matchmakingsbijeenkomst van NWO. Na afloop van deze bijeenkomst hebben we in Corona periode nog een paar keer online doorgepraat hierover en zijn we erop uitgekomen dat Fontys Hogeschool goed zou kunnen bijdragen met praktijkgericht onderzoek. Met name het bouwen van tools om het ‘digitale’ stuk van deze transformatie in co-creatie met allerlei stakeholders vorm te geven.

Martin: Ik herinner mij nog de eerste emailwisseling met Ine en Joris, in oktober 2020, waarbij het leek alsof we al jaren met elkaar in gesprek waren over het onderwerp. Onze interesses en expertise bleken elkaar perfect aan te vullen en we konden het ook nog eens goed met elkaar vinden.

Heb je zin in het project?

Ine: Ik heb er onwijs veel zin. Ik vind het geweldig dat we met zo’n enthousiast en divers consortium aan de slag gaan om te kijken hoe mensen en wilde dieren samen kunnen leven in Nederland.

Joris: Wat dacht jij! Vooral om, liefst in het veld, met alle diverse partijen, en waar mogelijk de Nederlandse samenleving breed, met open vizier het eerlijke gesprek aan te gaan over mogelijkheden voor een gezamenijke toekomst voor mens en wilde dieren in Nederland.

Gerard: Ik heb superveel zin in dit project. Ik vind het heel uitdagend om te bij te dragen aan dit brede consortium met ICT-technologie, zoals slimme apps, data en AI (artificiële intelligentie). Naast techneut ben ik zelf een enorme natuurliefhebber en in dit project komen voor mij werk en passie bij elkaar.

Martin: Absoluut! Het is een ambitieus en belangrijk project dat, als het succesvol is, een enorme impact kan hebben op de manier waarop we in Nederland samenleven met wilde dieren. Maar het is ook een feest om met zoveel enthousiaste mensen te kunnen samenwerken, die elk met hun eigen achtergrond en expertise willen bijdragen aan een goede relatie tussen mensen en wilde dieren in Nederland.

Svenja Waldmann, projectmanager, en Sonja Meijer, communicatie manager, maken ook deel uit van het kernteam. Ook aan hen een aantal vragen.

Hoe ben je betrokken geraakt bij het WildlifeNL project?

Svenja: Toen het project werd toegekend, werd binnen onze faculteit gekeken wie van de projectmanagers vrije capaciteit had, en omdat ik zelf een achtergrond in natuurwetenschappen heb leek het mij heel leuk om aan het project bij te dragen.

Sonja: Ik zag de functie voorbij komen op LinkedIn en het leek mij een erg boeiend project. Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd in natuur én ik heb een opleiding communicatie gevolgd, dus dat leek mooi samen te komen. Gelukkig was het team ook enthousiast over mij, dus ben ik in januari 2023 begonnen.

Wat is je functie in het project?

Svenja: Als projectmanager begeleid ik het project door zicht te houden op de strategische planning en de uitvoering.

Sonja: De in- en externe communicatie. Van website en social media tot de interne communicatie binnen het consortium.

Lees meer blogs