Skip to main content

Even Voorstellen: Bas Michielsen, PhD student Werkpakket 2

Even Voorstellen: Bas Michielsen, PhD student Werkpakket 2

Ik ben een gedreven, creatieve, ietwat eigenwijze, techneut, met een voorkeur voor oplossingen die net even wat anders zijn of doen. In mijn vooropleiding koos ik voor de studie ‘Mens & Informatica’ omdat ik vind dat techniek niet iets is dat op zichzelf staat, maar vooral ook voor de mens nuttig moet zijn. En in het project WildlifeNL wellicht ook voor het dier?

Inmiddels werk ik een kleine 10 jaar bij Fontys Hogeschool ICT waar ik begonnen ben als docent in de software-engineering, maar zo'n 6 jaar geleden aan de wieg stond van de opleiding ‘ICT & Artificial Intelligence’, die ik nog altijd met veel plezier (mede)coördineer en waarin ik ook graag les geef. Mijn specialisme binnen AI ligt bij ‘computer vision’, waarin de machine leert te begrijpen wat er op afbeeldingen te zien is, en waar in de afbeelding bepaalde objecten te vinden zijn. Ik ben van mening dat er binnen wildlife management / nature conservation enorm veel mogelijkheden zijn om computer vision zinvol in te zetten, dus daar ga ik naar op zoek en hoop daaraan te kunnen bijdragen.

Naast het geven van onderwijs werk ik voor een deel van de week bij het Fontys lectoraat AI & Big Data, dat als doel heeft om toegepast onderzoek te doen naar oplossingen die AI kan bieden in domeinen die goed zijn voor de maatschappij. Denk hierbij aan de zorg, de natuur, educatie, enz. Veelal in samenwerking met organisaties uit de regio voor de mensen in de regio.

Het project WildlifeNL past daarom wat dat betreft prima in mijn straatje.

WildlifeNL

Binnen het project WildlifeNL ben ik vooral actief in Werkpakket 2, waarin een dataplatform gedefinieerd en ontwikkeld dient te worden, en waarop vervolgens smartphone apps aangesloten worden. Daarnaast geeft de inhoud van WP1 mij veel context dus bij de activiteiten van WP1 ben ik ook betrokken. De uitdaging bij het definiëren en ontwikkelen van deze apps zit hem in het duidelijk krijgen van de wensen (user story's) van de consortiumleden, zodat de werking van de apps straks zo goed mogelijk past bij de gestelde doelen van het project. Omdat de consortiumleden uiteraard uit allerlei verschillende richtingen komen en verschillende doelen hebben, is het belangrijk dat hier open over gesproken kan worden in workshops en dat we tot een gezamenlijk doel kunnen komen. Dit is heel anders dan wanneer een app voor een specifieke klant gemaakt wordt, waarbij de klant in principe goed weet wat hij/zij wil en waarom. Daarnaast is de wereld veranderlijk dus wil ik graag dat de techniek dusdanig open is dat deze in de toekomst mee kan veranderen.

Aan de slag

Ik vind het super dat ik met mijn technische kennis en kunde bij kan dragen aan een domein dat voorheen voor ict-ers natuurlijk erg ver weg stond. Het is volgens mij waardevol dat deze twee werelden samenkomen en van elkaar kunnen leren.

Lees meer blogs