Skip to main content

De Kick-Off!

De Kick-Off!

Op 30 en 31 maart kwam het consortium bijeen voor de kick-off van het WildlifeNL project. Locatie; Beukenhof te Biezenmortel.

Het programma startte met een lunch zodat iedereen vast kon bijpraten. Vlot daarop begon het programma met een welkomstwoord door Ine Dorresteijn en een korte kennismaking met alle deelnemers. Patrick Naaktgeboren, namens financierder NWO, kreeg daarna het woord en lichtte de verwachtingen van NWO met betrekking tot het project toe.

In de daaropvolgende sessies werd dieper ingegaan op de activiteiten waarop de eerste twee jaar de nadruk zal liggen. Postdoc Irma Arts trapte af. Zij zal de de komende tijd het Nederlandse wildbeheer systematisch in kaart gaan brengen, in haar werkpakket (WP1). In een volgend blog zal zij inhoudelijk ingaan op haar onderzoek. Vervolgens kregen Gerard Schouten, Joris Cromsigt en Bas Michielsen het woord. Zij lichtten toe hoe het consortium aan de slag zal gaan met het ontwikkelen van technologische middelen voor wildbeheer die, na 2024, getest zullen gaan worden in de Living Labs.

Door de verschillende achtergronden en samenstelling van het consortium kijkt ieder vanuit zijn eigen perspectief en ervaring naar de te nemen stappen in het project. Naast enthousiasme en interesse werd er dan ook volop kritisch gebrainstormd over de inhoudelijke richting van de verschillende programmaonderdelen. Dit geheel volgens de kernwaarde van WildlifeNL dat ons onderzoeksprogramma door onderzoeks- en maatschappelijke partners samen wordt ontwikkeld.

Na deze productieve middag was er, voor degene die daar zin in hadden, tijd om een frisse neus te halen door het maken van een wandeling in het nabijgelegen natuurgebied De Brand Udenhout. Aansluitend schoven we aan tafel. In de avond werd er nog nagepraat in het sfeervolle barretje van het voormalig klooster, waar we elkaar beter konden leren kennen.

De volgende ochtend begon het programma weer op tijd met een korte check hoe iedereen er bijzat en een mogelijkheid om nog terug te komen op hetgeen de dag ervoor was behandeld. Daarna volgde het onderdeel Communicatie. Daarin werd o.a afgesproken dat de verschillende organisaties de komende tijd een gezamenlijke communicatiestrategie gaan uitwerken. De website en social media kanalen van het project zijn echter vanaf nu al in de lucht en daarop zullen regelmatig updates te vinden zijn over het project, evenals in dit blog.

And last, but not least presenteerde Martin Drenthen de zogeheten Impact Pathway van WildlifeNL. Deze impact pathway is een centraal onderdeel van ons programma en legt in detail vast hoe wij gedurende de komende 8 jaar onze onderzoeksresultaten daadwerkelijk gaan omzetten in nut voor de samenleving. Ook hier werd volop gebrainstormed hoe de onderzoekers en maatschappelijke partners hier gezamenlijk in op kunnen trekken.

En toen was het einde van de kick-off al weer in zicht en, na een woord van dank door Ine, volgde nog een afsluitende lunch en ging ieder weer naar huis.

We kijken terug op een productieve en prettige start van het project!

In het volgend blog zal Irma Aarts (postdoc WP1) haar onderzoek toelichten.

Lees meer blogs